Skip to content

Székfoglalók

A székfoglaló előadások helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszterme (Budapest VIII. Szentkirályi utca 28., II. emelet)

Székfoglaló ülések

/A székfoglaló ülések online közvetítését 2023. januárjában kezdtük el./

Új tagjaink

Legeza Örs

Kvantumrendszerek – ígéret és valóság. Hogyan változtatják meg hétköznapjainkat a kvantumrendszerek

Oláh Zoltán

Izrael szent iratai görög köntösben az ókori Alexandriában


El Beheiri Nadja

Római jogi fogalmak átvétele és a keresztény gondolkodás fényében történő újraértelmezése

Csiba László

Az orvos-beteg kapcsolat dilemmái: kudarcok és örömök


2024. március 4.

Hász-Fehér Katalin

A tabló mint műfaj és elbeszélő technika Az ember tragédiájában

Grynaeus András

A báti tábla dendrokronológiai vizsgálata


2024. február 5.

Kocsis Károly

Papp Miklós

A magyar állami és etnikai tér viszonya az elmúlt évezredben

A bizánci liturgia emotív etikája


2024. január 8.

Fülesdi Béla

Horváth Attila

Szent Kozma és Damján nyomdokain járva intenzíves orvosként

A történeti alkotmányra való hivatkozás az Alkotmánybíróság határozataiban


2023. december 4. – előadás és éves közgyűlés

Medgyesi-S. Norbert

A megélt (népi) vallásosság értékei a 21. században…


2023. november 6.

Szörényi László

Tánczos Vilmos

A jezsuita Árvai György Nagyszombatban 1724-ben megjelentetett latin nyelvű eposza Hunyadi Jánosról

A csíksomlyói búcsú új kulturális ökonómiája


2023. október 2.

Sárkány Péter

Garay Barnabás

A lelkiismeret bölcsessége Karol Wojtyla fenomenológiai antropológiájában

A számolás mestersége


2023. június 5.

Varga Károly

Kahler Frigyes

Jobbágyi Gábor

Fénykör – értékszociológia, nemzetstratégia

A sátán talárban – koncepciós perek a magyarországi kommunista egyházüldözés eszköztárában

Hol és miben élünk?


Szoliva Gábriel

2023. május 8.

Gárdonyi Máté

Sapientia aedificavit Úrnapja archaikus zsolozsmájának legkorábbi ismert emléke Zágrábban

Szinodális tapasztalatok a késő középkorban: a koncillarizmus mint egyházi egységtörekvés és válságtünet


Padányi József

2023. április 3.

Vincze Krisztián

A Zrínyiek fegyverei nyomában. „A toll megékesíti az embert, a vas rettenetessé teszi.”

Isten létének kérdése és a világban tapasztalható rossz ténye


Hunyady László

2023. március 6.

Temesvári István Péter

Új terápiás lehetőségek feltárása sejtélettani módszerekkel

Csontváry és a bizonyítékon alapuló medicina. Tények keresése 65 éven át.
(1958-2023.)


Tóth Tamás

2023. február 6.

Takács László

A kalocsa-bácsi főegyházmegye megújulása a török hódoltság után a Vatikáni Apostoli Levéltárban őrzött kánoni eljárások tükrében

Szentek szigete Középkori ír szentéletrajzok


2023. január 9.

Benedek József

Alpár Alán

A fenntartható fejlődés földrajza

Hogyan irányítja és gondozza az agyvelő saját sejtjeit?