Skip to content

Vezetőség

A Szent István Tudományos Akadémia elnöksége

Fővédő és elnök

Erdő Péter

bíboros, prímás
esztergom-budapesti érsek

Másodelnök

Kocsis Imre

professzor
PPKE Hittudományi Kar
Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének tanszékvezetője

Főtitkár

Barna Gábor

professor emeritus
SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék

A Szent István Akadémia fővédői, elnökei, másodelnökei és főtitkárai az alapítástól 2003-ig

Fővédők

Csernoch jános (1916-1927)

Serédi Jusztinián (1928-1945. III. 29.)

Mindszenty József (1945-1973. dec. 18; egyházjogi értelemben mindaddig Magyarország prímásának, ezáltal automatikusan – az akadémiai alapszabály értelmében – az akadémia favédőjének tekintjük, amíg a Szentszék a prímási szék megüresedését ki nem hirdette; VI. Pál 1973. dec. 18-án közölte Mindszentyhez írott levelében a tényt, kihirdették 1974. február 5-én. In: Mindszenty J. Emlékirataim, 4. kiad. Bp. 1989, 495-496.)

Czapik Gyula (1949-1951)

1971-2000-ig nem töltötték be

Paskai László (2000-2002. XII. 8.)

Erdő Péter (2002. XII-9-)


Elnökök

Giesswein Sándor (1916.1. 20.-1921.)

Gr. Apponyi Albert (1921. V. 7.-1933. II. 7.)

Serédi Jusztinián (1933. II. 24.-1945. III. 29.)

1945. III. 29.-1948. II. között nem volt megválasztott elnök, ezt a pozíciót a két másodelnök, Pataky Arnold és Angyal Pál töltötte be.

Egyed István (1948-1951.)

az elnöki széket 1951-2001 között nem töltötték be Bolberitz Pál (2001- a CIC. 120. kán. 2. bek. alapján; megerősítve a 2002. október 25-én tartott XXXVII. Közgyűlés határozata alapján)


Másodelnökök

Székely István (1921. V. 7.-1926.)

Concha Győző (1926. II. 22.- 1929.)

Négyesy László (1929. II. 22.-1933.)

Hutyra Ferenc (1933. II. 24.-1934. XII. 20.)

Viszota Gyula (1935. XII. 13.-1940.)

Pataky Arnold (1941-1946.)

Angyal Pál (1946-1949.)

1949 után nem töltötték be


Főtitkárok

Reiner János (1916.1. 20.-1938. VIII. 27.)

Papp Károly (1938. X. 21.-1947.)

Réthly Antal (1948. II.—1975.)

1975—1998-ig nem töltötték be

Stirling János (1998- a CIC. 120. kán. 2. bek. alapján; megerősítve a 2002. október 25-én tartott XXXVII. Közgyűlés határozata alapján)