Skip to content

Tagság

A Szent István Tudományos Akadémia rendes, emeritus és tiszteleti tagjai

2021

Rendes tagok

Alpár Alán orvos, Budapest

Balogh Elemér jogász, Szeged

Barna Gábor néprajzkutató, Szeged – Budapest

Benedek József földrajztudós, Kolozsvár

Boros János filozófus, Pécs

Csiba László orvos, az MTA levelező tagja, Debrecen

Dolhai Lajos teológus, Eger

Dux László orvos, Szeged

Erdő Péter teológus, kánonjogász, az MTA rendes tagja, Budapest

Erdődy Gábor történész, Budapest

Érszegi Géza történész, levéltáros, Budapest

Frenyó Zoltán filozófus, Budapest

Freund Tamás neurobiológus, MTA rendes tagja, elnöke, Budapest

Frivaldszky János filozófus, Budapest

Fröhlich Ida orientalista, ókortörténész, Budapest

Fülesdi Béla orvos, Debrecen

Gárdonyi Máté történész, Budapest

Grynaeus András régész, dendrokronológus, Budapest

Gyires Klára orvos, Budapest

Győry Kálmán matematikus, az MTA rendes tagja, Debrecen

Heidl György filozófus, Pécs

Hidvégi Máté biokémikus, Budapest

Hunyady László orvos, az MTA rendes tagja, Budakalász

Ivancsó István teológus, Nyíregyháza

Kapronczai István agrármérnök

Kellermayer Miklós orvos, Pécs

Kerpel-Fronius Sándor orvos, Budapest

Kóczy László informatikus, Budaőrs

Kocsis Imre teológus, Budapest

Kollár László mérnök, az MTA rendes tagja, főtitkára, Budapest

Kosztolányi György orvos, az MTA rendes tagja, Pécs

Kovács Péter régész, klasszika filológus, Piliscsaba

Kovács Teréz szociológus, Pécs

Körmendy Kinga irodalomtörténész, Budapest

Kránitz Mihály teológus, Budapest

Kuminetz Géza teológus, liturgiatörténész, Budapest

Lautner Péter ókortörténész, Piliscsaba

Lipták József gyógyszerész, Budapest

Madas Edit irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, Budapest

Marton József teológus, egyháztörténész, Gyulafehérvár

Martos Levente Balázs teológus, Budapest

Mezei Balázs filozófus, Piliscsaba

Nagy László irodalomtörténész, Budapest

Náray-Szabó Gábor vegyész, az MTA rendes tagja, Budapest

Őze Sándor történész, Piliscsaba

Padányi József mérnök, tábornok, Budapest

Pál József irodalomtörténész, Szeged

Pandula Attila történész, Budapest

Perczel András kémikus, Budapest

Perendy László SchP. teológus, Budapest

Pintz János matematikus, az MTA rendes tagja, Budapest

Prószéky Gábor nyelvész, matematikus, Budapest

Puskás Attila teológus, Budapest

Rojkovich Bernadette orvos, Budapest

Rosta István tudománytörténész, Kaposvár

Sarbak Gábor irodalomtörténész, Budapest

Sarkadi Nagy Emese művészettörténész, Dunakeszi

Sáry Pál jogász, Miskolc

Schanda Balázs jogász, Budapest

Schweitzer Ferenc geográfus, Veresegyház

Simon Kornél kardiológus, orvos, Ságvár

Solymosi László történész, az MTA rendes tagja, Budapest

Sólyom László jogász, az MTA rendes tagja, Budapest

Sótonyi Péter állatorvos, Budapest

Sótonyi Péter orvos, az MTA rendes tagja, Budapest

Stirling János botanikus, művelődéstörténész, Balatonszemes

Szabó István jogász, Budapest

Szabó László Gyula botanikus, gyógyszerész, Pécs

Szabó Péter kánonjogász, Budapest

Szolgay Péter mérnök, Budapest

Szovák Kornél történész, filológus, Budapest

Szuromi Szabolcs Anzelm OPraem. teológus, kánonjogász, Gödöllő

Tahy Ádám orvos, Budapest

Takács Gyula teológus, Csörötnek

Tánczos Vilmos néprajzkutató, Kolozsvár

Tóth Tamás egyháztörténész, Budapest

Török Csaba teológus, Esztergom

Török Péter szociológus, Dunakeszi

Turgonyi Zoltán filozófus, Budakeszi

Újváry Zsuzsanna, Jánokiné történész-levéltáros, Budapest

Varga Zs. András jogász, Budapest

Véghseő Tamás történész, Nyíregyháza

Vida Gábor biológus, genetikus, Budapest

Visegrády Antal jogász, Pécs

Visy Zsolt régész, Pécs

Vojcek László orvos, Budapest

Wittmann István orvos, Pécs

Zelkó Romána gyógyszerész, Budapest

Emeritus tagok

Ádám Antal geofizikus, az MTA rendes tagja, Sopron

Adamik Tamás, klasszika filológus, Budapest

Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, az MMA rendes tagja, Pécs

Berényi István földrajztudós, történész, Szentendre

Bertényi Iván történész, Budapest

Borhidi Attila botanikus, az MTA rendes tagja, Pécs

Czelnai Rudolf meteorológus, az MTA rendes tagja, Dörgicse

Dávid Katalin művészettörténész, az MMA rendes tagja, Budapest

Fodor István földrajztudós, Pécs

Gedai István régész, numizmatikus, Veresegyház

Kádár Béla közgazdász, az MTA rendes tagja, Budapest

Kahler Frigyes jogtörténész, Veszprém

Király Zoltán agrármérnök, az MTA rendes tagja, Budapest

Prokopp Mária művészettörténész, Budapest

Réthelyi Miklós orvos, Budapest

Róna-Tas András orientalista, az MTA rendes tagja, Budapest

Szakolczai György közgazdász, Budapest

Tringer László orvos, Budapest

Vizi E. Szilveszter orvos, az MTA rendes tagja, Budapest Vizkelety András irodalomtörténész, az MTA rendes tagja, Budapest

Belföldi tiszteleti tagok

Beer Miklós püspök, teológus, Vác

Dulácska Endre mérnök, Budapest

Gyurkovits Kálmán orvos, Mosdós

Jelenits István SchP. teológus, irodalomtörténész, Budapest

Korzenszky Richárd OSB teológus, Tihany

Rokay Zoltán teológus, filozófus, Szabadka

Semjén Zsolt teológus, Budapest

Tar Pál közgazdász, Budapest

Temesvári István Péter orvos, Remeteszőlős

Valter Ilona régész, Budapest Varga Károly szociológus, Budapest

Külföldi tiszteleti tag

Henrici, Peter teológus, Edlibach, Svájc