Skip to content

Küldetésnyilatkozat

A Szent István Tudományos Akadémia küldetésnyilatkozata

Az Akadémia tagjai olyan nemzetközileg is jelentős tudományos munkát végző tudósok, akik elfogadják a Katolikus Egyház értékrendjét és alapvető tanításait. Valamennyi tudományos diszciplínát képviselnek: a természet-, a bölcsészet-, a társadalomtudományt és a hittudományt. Az Akadémia feladata, hogy a tagjai által képviselt tudományterületen és tudományágban hozzájáruljon a világ és a társadalom megismeréséhez, megértéséhez, az igazság kereséséhez, az eredmények hasznosításához és a környezet megóvásához az emberiség javára. Ebben valamennyi tudományterületnek, etikai normákat követve, részt kell vállalnia. A hittudomány és a többi tudomány egymást kiegészítik, tárgyuk általában világosan szétválasztható. Az Akadémia feladata a köztük való párbeszéd elősegítése, a hit és tudomány viszonyának bemutatása a társadalomnak. Bár a tudomány és a vallás is egyetemes, az Akadémia tagjai a nemzetközi tudományos és az egyetemes vallási közösséghez tartoznak, fokozott felelősséget éreznek az európai és a magyar társadalom és kultúra iránt. A Szent István Akadémia feladatának tekinti, hogy tudományos kérdésekben ‒ felkérésre ‒ a katolikus egyház tanácsadója legyen.

Alapító elnökünk, Giesswein Sándor, a tudós győri kanonok, a keresztényszociális gondolat első magyar képviselője, a Szent István Akadémia első ünnepi ülésén, 1916. március 23-án az Akadémia feladatát így fogalmazta meg tömören:
„Az igazságosság […] etikai harmónia. S ezt megteremteni legyen legszebb hivatása a tudományok művelésének […].  [A] Szent István Akadémia első feladata, […] hogy a tudományok igazi egységét és harmóniáját megalkossa, mert a tudományok egységének az alapja nem a konfúzió, nem a hangok zűrzavara, hanem a helyes taglaltságon alapuló harmónia”.