Skip to content

Jelenlegi tagok

RENDES TAGOK

/2023. december 31-én érvényes tagnévsor/

 1. Alpár Alán orvos
 2. Balogh Elemér jogász
 3. Barna Gábor néprajzkutató
 4. Benedek József földrajztudós
 5. Boros János filozófus
 6. Csiba László orvos
 7. Deák Hedvig teológus
 8. Dolhai Lajos teológus
 9. Dux László orvos
 10. El Beheiri Nadja jogász
 11. Erdő Péter teológus, kánonjogász, az MTA rendes tagja
 12. Erdődy Gábor történész
 13. Frenyó Zoltán filozófus
 14. Freund Tamás orvos
 15. Fülesdi Béla orvos
 16. Gábor Csilla irodalomtörténész
 17. Garay Barna matematikus
 18. Gárdonyi Máté teológus, történész
 19. Grynaeus András régész, dendrokronológus
 20. Gyires Klára gyógyszerész
 21. Hász-Fehér Katalin irodalomtörténész
 22. Heidl György filozófus
 23. Hidvégi Máté biokémikus
 24. Horváth Attila jogász
 25. Hunyady László orvos, az MTA rendes tagja
 26. Ivancsó István teológus
 27. Kapronczai István agrármérnök
 28. Kellermayer Miklós ifj. orvos
 29. Kocsis Imre teológus
 30. Kocsis Károly földrajztudós
 31. Kóczy László informatikus
 32. Kollár László mérnök, az MTA rendes tagja
 33. Koltay András jogász
 34. Kovács Péter régész
 35. Kovács Teréz szociológus
 36. Kránitz Mihály teológus
 37. Kuminetz Géza teológus, liturgiatörténész, kánonjogász
 38. Lautner Péter ókortörténész
 39. Legeza Örs matematikus
 40. Madas Edit irodalomtörténész, az MTA rendes tagja
 41. Marton József teológus, egyháztörténész
 42. Martos Levente Balázs teológus
 43. Medgyesy S. Norbert irodalomtörténész
 44. Mezei Balázs filozófus
 45. Molnár Antal történész
 46. Nagy Péter vegyész
 47. Oláh Zoltán teológus
 48. Őze Sándor történész
 49. Padányi József mérnök, tábornok
 50. Pál József irodalomtörténész
 51. Pandula Attila történész
 52. Papp Miklós teológus
 53. Perczel András kémikus
 54. Perendy László teológus
 55. Pintz János matematikus
 56. Pogányné Rózsa Gabriella könyvtáros, bibliográfus
 57. Prószéky Gábor nyelvész, matematikus
 58. Puskás Attila teológus
 59. Rojkovich Bernadette orvos
 60. Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténész
 61. Sarbak Gábor irodalomtörténész, kodikológus
 62. Sarkadi-Nagy Emese művészettörténész
 63. Sárkány Péter filozófus
 64. Sáry Pál jogász
 65. Schanda Balázs jogász
 66. Simon Kornél orvos, kardiológus
 67. Sótonyi Péter állatorvos
 68. Stirling János művelődéstörténész, botanikus
 69. Szabó István jogász
 70. Szabó Péter kánonjogász
 71. Szalay Péter kémikus
 72. Szilágyi Márton irodalomtörténész
 73. Szolgay Péter mérnök
 74. Szoliva Gábriel zenetörténész, mérnök
 75. Szovák Kornél irodalomtörténész
 76. Szuromi Szabolcs Anzelm teológus, kánonjogász
 77. Takács László klasszikafilológus
 78. Tánczos Vilmos néprajzkutató
 79. Tóth Tamás történész
 80. Török Csaba teológus
 81. Turgonyi Zoltán filozófus
 82. Újváry Zsuzsanna, Jánokiné történész
 83. Varga Zs. András jogász
 84. Véghseő Tamás történész
 85. Vincze Krisztián teológus
 86. Visegrády Antal jogász
 87. Vojcek László orvos
 88. Wittmann István orvos
 89. Zágorhidi Czigány Balázs történész
 90. Zaránd Gergely fizikus
 91. Zelkó Romána gyógyszerész
 92. Zombori István történész

Emeritus tagok

 1. Ádám Antal geofizikus, az MTA rendes tagja
 2. Adamik Tamás klasszikafilológus
 3. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató
 4. Beer Miklós teológus
 5. Berényi István földrajztudós
 6. Bertényi Iván történész
 7. Borhidi Attila botanikus, az MTA rendes tagja
 8. Csurgay Árpád villamosmérnök, az MTA rendes tagja
 9. Czelnai Rudolf meteorológus, az MTA rendes tagja
 10. Dulácska Endre mérnök
 11. Fodor István földrajztudós
 12. Fröhlich Ida ókortörténész, orientalista
 13. Gedai István numizmatikus
 14. Gerencsér László matematikus
 15. Győry Kálmán matematikus
 16. Jobbágyi Gábor jogász
 17. Kádár Béla közgazdász, az MTA rendes tagja
 18. Kahler Frigyes jogász, jogtörténész
 19. Kellermayer Miklós orvos
 20. Kerpel-Fronius Sándor orvos
 21. Király Zoltán mezőgazdász, az MTA rendes tagja
 22. Kosztolányi György orvos, az MTA rendes tagja
 23. Körmendy Kinga irodalomtörténész, kodikológus
 24. Lénárd László Csaba orvos
 25. Lipták József gyógyszerész
 26. Lovas Rezső fizikus
 27. Nagy László irodalomtörténész
 28. Náray-Szabó Gábor vegyész, az MTA rendes tagja
 29. Prokopp Mária művészettörténész
 30. Réthelyi Miklós orvos
 31. Róna-Tas András orientalista, az MTA rendes tagja
 32. Rosta István történész, tudománytörténész
 33. Solymosi László történész
 34. Sótonyi Péter orvos, az MTA rendes tagja
 35. Szabó László Gyula botanikus, gyógyszerész
 36. Szakolczay György közgazdász
 37. Szörényi László irodalomtörténész
 38. Tahy Ádám orvos
 39. Takács Gyula teológus
 40. Tar Pál közgazdász
 41. Török Gyöngyi művészettörténész
 42. Tringer László orvos
 43. Vida Gáborbiológus
 44. Visy Zsolt régész
 45. Vizi E. Szilveszter orvos, az MTA rendes tagja
 46. Vizkelety András irodalomtörténész, az MTA rendes tagja

Tiszteletbeli tagok

 1. Gyurkovits Kálmán orvos, tiszteleti tag
 2. Jelenits István teológus, irodalomtörténész, tiszteleti tag
 3. Korzenszky Richárd teológus, tiszteleti tag
 4. Rokay Zoltán teológus, tiszteleti tag
 5. Semjén Zsolt jogász, tiszteleti tag
 6. Sümegi József történész, tiszteleti tag
 7. Temesvári István Péter orvos, tiszteleti tag
 8. Valter Ilona régész, tiszteleti tag
 9. Varga Károly szociológus, tiszteleti tag

ÚJ TAGOK

/A 2024. év során tartják meg székfoglaló előadásukat./

 1. Deák Hedvig teológus
 2. Oláh Zoltán teológus  
 3. Papp Miklós teológus   
 4. Zágorhidi Czigány Balázs történész  
 5. Zombori István történész
 6. Sümegi József történész, tiszteleti tagság  
 7. Gábor Csilla irodalomtörténész  
 8. Szilágyi Márton irodalomtörténész  
 9. El Beheiri Nadja jogász  
 10. Koltay András jogász   
 11. Lénárd László orvos  
 12. Csurgay Árpád villamosmérnok    
 13. Nagy Péter vegyész