Skip to content

Hírek


2024. március 15-án a nemzeti ünnep alkalmából Magyarország köztársasági elnöke kitüntetésben részesítette Akadémiánk két tagját.

Széchenyi-díjban részesült Dr. Madas Edit, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet-és Társadalomtudományi Karának egykori oktatója, irodalom- és művelődéstörténész, medievista. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjaként és nyugalmazott egyetemi tanárként kiemelkedő eredményeket ért el a kódexek történeti vizsgálata és katalogizálása terén. Kutatásai és írásai a korai magyar írásbeliség és a latinitás történetében is új perspektívákat nyitottak meg előttünk. Ezen túl – a szentek és a szentség hírében elhunytak élete mellett – a prédikációirodalom területén is kiemelkedő kutatásokkal járult hozzá a magyar tudományos élethez.

Magyar Érdemrend parancsnoki keresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Kellermayer Miklós Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egyedi molekulamódszerek fejlesztése és alkalmazása, valamint a nanobiotechnológia területén folytatott kutatói és oktatói munkája elismeréseként.

Forrás: https://kormany.hu/hirek/allami-kituntetesek-2024-marcius-15-en

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, életükre, munkájukra Isten bőséges áldását kérjük és kívánjuk!


Szelestei Nagy László tagtársunk Fraknói Vilmost díjat vehetett át (2023. november 29.)

A Fraknói Vilmos-díjak átadására november 28-án Budapesten, a Damjanich utcai D50 Rendezvényközpontban került sor. Idén Szelestei Nagy László irodalomtörténész, Baranyainé Kontsek Ildikó művészettörténész, Lakatos Andor történész, levéltáros, muzeológus és Lukácsi Zoltán kanonok-plébános, főiskolai tanár vehette át az állami kitüntetést. A magyar állam Fraknói Vilmos-díjjal ismeri el évről évre azokat, akiknek munkássága kiemelkedő a katolikus teológia, filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését.

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszöntőjében a Fraknói Vilmos (1843–1924) egyháztörténészről elnevezett, először 2000-ben átadott díjjal kapcsolatban utalt rá, hogy kitüntetettjei azt a tevékenységet folytatják, amit az egyházak a múltban végeztek a tudomány, a kultúra területén azokban a műhelyekben, melyekből a mai tudományos élet fakad.

Szelestei Nagy László érdemeit Török Csaba teológus, egyetemi tanár méltatta: „Tudományos végzettsége már megrajzolta azt a komplex, mégis organikusan egybefüggő életpályát, amelyet a későbbiek során befutott.” Szelestei Nagy László első munkahelye 1973 és 1996 között az Országos Széchényi Könyvtár volt, ahol a kézirattárban dolgozott, s ő lett a magyarországi egyházi gyűjtemények szakreferense. Személyiségének, hívő elkötelezettségének, kiváló műveltségének köszönhetően elnyerte az egyházi központokban működő könyvtárak, irattárak munkatársainak megbecsülését és tiszteletét. Szakmai kompetenciája pedig lehetővé tette, hogy szerkesztésében megjelenjen egy valódi opus magnum: az egyházi gyűjteményekben található, 1850 előtti kéziratok tizenhárom kötetes katalógusa (Magyarországi egyházi könyvtárak kéziratkatalógusa, 1979–2000).

Szelestei Nagy László életpályájának második fő állomása a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. A Bölcsészettudományi Karnak alapításától (1994) kezdve óraadója, majd 1997-től főállású tanára, előbb docensi, majd 2007-től egyetemi tanári státuszban. Az egyetemi Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet alapító vezetője (1997–2000). A PPKE BTK dékánjává választotta, ezt a hivatalt 2006 és 2009 között viselte. Az immár öt évtizedes tudományos és tanári pályáján kikristályosodott kutatási területe: a 16–18. századi magyarországi művelődés- és irodalomtörténet. „Ennek keretében valóban úttörő munkát végzett, amikor a korszak lelkiségi irodalmát is elkezdte tudományos igénnyel feldolgozni. Neki (is) köszönhetjük, hogy megkérdőjelezhetetlenné vált: az egyházi, prédikációs és lelkiségi irodalom elidegeníthetetlen része nemzeti művelődéstörténetünknek.”

A további díjazottak méltatását követően a díjakat – Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nevében – Soltész Miklós államtitkár és Fürjes Zoltán helyettes államtitkár adta át a kitüntetetteknek.

Forrás: Magyar Kurír További részletek: https://www.magyarkurir.hu/hazai/negyen-vehettek-at-fraknoi-vilmos-dijat


175 éves a Szent István Társulat – időszaki kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (2023. november 13 – 2024. január 31.)

A Szent István Társulat alapításának 175. évfordulója alkalmából időszaki kiállítás nyílt 2023. november 13-án az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) dísztermében. Az eredeti műtárgyak, korabeli dokumentumok, fényképek, könyvek és interaktív elemek segítségével a látogatók bepillantást nyerhetnek a hazai katolicizmus nemzeti szinten is jelentős kulturális intézményének történetébe. Az eseményről a Magyar Kurír részletes fotóriportja itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/megnyitottak-175-eves-szent-istvan-tarsulat-cimu-kiallitast-az-orszagos-szechenyi-konyvtarban

A Társulat igazgatója, Farkas Olivér és Erdő Péter bíboros a megnyílt tárlaton.

Az időszaki tárlat 2023. november 13-tól 2024. január 31-ig látogatható.


A Magyar Batthyány Alapítvány átadta a 2023. évi gróf Batthyány Lajos-díjat. A negyedik alkalommal odaítélt díjra számos jelölés érkezett, melyek összesítése után a díjat emeritus tagtársunk, Vizi E. Szilveszter, a Magyar Szent István-renddel és a Magyar Corvin-lánccal kitüntetett, kétszeres Széchenyi-díjas magyar orvos, farmakológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagja érdemelte ki.
A kitüntetettnek ezúton gratulálunk, és életére, munkásságára Isten áldását kívánjuk! (2023.10.06.)

Bővebben: https://hirado.hu/belfold/cikk/2023/10/06/vizi-e-szilvesztert-es-tordai-terit-dijazta-a-batthyany-alapitvany


Ünnepélyes keretek között nyitotta meg Erdő Péter bíboros a XXX. Szent István Könyvhetet 2023. május 15-én. Az eseményről a Magyar Kurír fényképes beszámolója itt tekinthető meg;

https://www.magyarkurir.hu/hirek/megnyilt-30-szent-istvan-konyvhet-atadtak-stephanus-dijakat


„Megismerés és igazság az emberi közösség szolgálatában”

Ferenc pápa magyarországi látogatásának (2023. április 28-30.) 3. napján a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karát is felkereste, ahol beszédet mondott, mely az alábbi linken olvasható;

https://www.vaticannews.va/hu/papa/news/2023-04/papa-latogatas-kultura-egyetem-megismeres-igazsag-harmonia.html


Jubileumi közgyűlést tartott a Szent István Társulat

Balról jobbra: Farkas Olivér igazgató, Sarbak Gábor elnök, Barna Gábor, a Szent István Akadémia főtitkára

A 2023. március 20-án, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karának Dísztermében tartott eseményről a Magyar Kurír fényképes beszámolóban tudósított. A közgyűlést követően a résztvevők Dr. Barna Gábor jubileumi előadását is meghallgathatták a Szent István Társulatról, mely idén ünnepli alapításának 175. évfordulóját.


Megjelent a Dante 2021 emlékkönyv!

A kötet alapját jelentő konferencia fő szervezője Pál József professzor, a Szent István Akadémia tagja. Rajta kívül a kötet szerzői között szerepel még Prokopp Mária, Rosta István és Barna Gábor.

A kötet letölthető: http://acta.bibl.u-szeged.hu/78223/1/dante_emlekkonyv_2021.pdf


KONFERENCIA-MEGHÍVÓ

„A geriátriai readaptáció szakmapolitikai, bioetikai és idősgyógyászati kérdései” címmel konferenciára hív minden érdeklődő akadémiai tagot 2023. április 21-én 9 órától a MAGYAR BIOETIKAI TÁRSASÁG.

Koordinátor: Dr. Blaskovich Erzsébet IT, SZKGKT, MGGT, MBT Elérhetőség: 30/9397040 dr.blaskovich@gmail.com A jelentkezéseket név, szakterület, elérhetőség megadásával várja Blaskovich Erzsébet.


2023. március 14-én nemzeti ünnepünk alkalmából Széchenyi-díjat kapott a Szent István Tudományos Akadémia három tagja:

KAHLER FRIGYES jogtörténész, kutató, nyugalmazott törvényszéki büntetőkollégium-vezető bíró Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, számos történelmi korszakot és témakört felölelő, hiánypótló kutatásai és publikációi, generációk számára meghatározó oktatói munkája elismeréseként.

KOCSIS KÁROLY geográfus, intézetigazgató egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályafutása, különösen a nemzetközileg is jelentős geográfiai-kartográfiai gyűjtemény, a Magyarország Nemzeti Atlaszának megalkotása és kiadása érdekében, illetve a társadalomföldrajz területén végzett, Kárpát-medencei szemléletű kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként.

SZUROMI SZABOLCS ANZELM O.Praem kánonjogász, tanszékvezető egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora Magyarország számára kivételesen értékes tudományos pályája során a középkori egyházi irodalom és kánonjog-történet területén végzett, világviszonylatban is kiemelkedő és elismert alapkutatásai, valamint az ezekhez kapcsolódó új tudományos módszerek és elméletek kidolgozása, bevezetése és nemzetközi szakmai szinten történő elfogadtatása terén végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk, életükre, további munkájukra Isten áldását kívánjuk!

Barna Gábor

főtitkár


Megrendülten értesültünk róla, hogy Schweitzer Ferenc geográfust, a Szent István Akadémia rendes tagját, a Pécsi Tudományegyetem tanárát, az MTA tagját 2023. március 6-án, 84 éves korában magához szólította a Teremtő. Gyászjelentést a család nem fog közzétenni, tagtársunk temetésére szűk körben kerül sor.


Martos Levente Balázs segédpüspöki kinevezése

Őszentsége, Ferenc pápa a mai napon (Szent Balázs ünnepén) dr. Martos Levente Balázst, a PPKE professzorát, a Központi Szeminárium rektorát és a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagját, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspökévé nevezte ki. Akadémiánk elnöksége és tagsága nevében szeretettel gratulálunk a kinevezett püspök úrnak, és szolgálatára Isten bőséges áldását kívánjuk. (Forrás: Magyar Kurír, 2023. február 11.)