Skip to content

A Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjai sorába választotta dr. Rózsafalvi Zsuzsát

Örömmel adjuk hírül, hogy kollégánkat, dr. Rózsafalvi Zsuzsannát, a kézirattár főosztályvezetőjét a Szent István Tudományos Akadémia rendes tagjainak sorába választotta. Székfoglaló előadására 2022. október 3-án került sor a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Dísztermében (Szentkirályi utca 28. II. emelet.)

A tudományos testület a Szent István Társulat Tudományos és Irodalmi Osztályából alakult meg 1915-ben, majd a kényszerű beszüntetést követően 2003-ban alakult újjá, s a tudományterületek egészét képviselő, katolikus testületként működik, maximális taglétszáma nyolcvan fő lehet. Tiszteletbeli elnöke Erdő Péter bíboros, főtitkára Barna Gábor néprajztudós, másodelnöke Sarbak Gábor irodalomtudós , aki egyúttal a Szent István Társulat elnöke is.

A székfoglaló előadás témája kapcsolódott Rózsafalvi Zsuzsa könyvkiadás-történeti kutatásaihoz, Tárkányi Béla egri érseknek a Heckenast könyvkiadónál megjelentetett munkáit állította fókuszba.

A Petőfi Irodalmi Múzeum minden munkatársa szeretettel gratulál a kinevezéshez és további eredményes munkát kíván!

Forrás: Petőfi Irodalmi Múzeum